Palīdzība

Mūsu dažādu izmēru skapīšos varat ieslēgt visas jūsu vērtīgās lietas- somas, makus, telefonus, brilles, fotoaparātus utml.

Jā, jūsu skapītis konkrētā pasākuma laikā ir pieejams jums jebkurā brīdī.

Lietošanas laiks ir atkarīgs no katra pasākuma.

Sazinieties ar mums pa e-pastu vai tālruni, lai varam vienoties par aizmirsto mantu atgriešanu.

Kontakti

Visi skapīši ir ar pin- slēdzenēm, kas dod jums iespēju izvēlēties savu pin kombināciju, kuru zinat tikai jūs.

Visu informāciju jūs varat atrast mūsu mājas lapā BOX-IT.LV sadaļā "Rezervē"

Rezervē

Jā. 120 BOXIT skapīši ir aprīkoti ar elektrības rozetēm un USB pieslēguma vietām. Mēs rekomendējam izmantot savu lādētāju, bet gadījumos, kad to neesi paņēmis līdzi, nodrošināsim ar mūsu universālajiem pieslēguma vadiem. Šajos skapīšos vari lādēt arī citus “gadžetus”, bet atceries, ka skapīša izmērs ir 15x15x25cm.

Terminu apraksts

Klients – fiziskā persona, kura veic Rezervāciju interneta vietnē www.box-it.lv un ir rezervētā Pakalpojuma saņēmējs. Interneta vietnē www.box-it.lv rezervēto Pakalpojumu klients izmanto savam personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs – SIA “A.V.Noma” turpmāk tekstā BOXIT

Interneta vietne – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.box-it.lv Klientiem interneta vietnē tiek piedāvāts veikt Rezervāciju Pārdevēja pakalpojumam, kā arī Rezervācijas apmaksas un Pakalpojuma saņemšanas noteikumi.

Vietne – www.box-it.lv

Pakalpojums – nemateriālā vienība, kura tiek piedāvāta pārdošanai jeb vieta mantu glabātuvē īslaicīgai personīgo mantu uzglabāšanai.

Rezervācija - pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētā Pakalpojuma rezervācijai uz Klienta izvēlēto pasākumu.

Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto Rezervāciju kontroli un apstrādi.

1.Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir BOXIT

1.2. Veicot Rezervāciju ar interneta vietnes www.box-it.lv starpniecību, Klients piekrīt Pakalpojuma rezervācijas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.

1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietotā informācija par Pakalpojumu ir publiskā oferta.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Rezervācijas noformēšana un tās izpildes termiņi

2.1. Klients var noformēt Rezervāciju izvēloties sev iepatikušos Pakalpojumu. Balstoties uz klienta izvēli tiek veidots preču grozs.

2.2. Noformējot Rezervāciju, Klients norāda sekojošo informāciju:
Klienta vārds, uzvārds.
Elektroniskā pasta adrese

2.3. Pēc Rezervācijas veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Rezervācijas statusu. Rezervācijas statuss norāda uz to, kurā apstrādes posmā atrodas Klienta izvēlētā Pakalpojuma rezervācija.

2.4. Ja Klients noformējis Rezervāciju Pakalpojuma daudzumam, kas pārsniedz Pārdevēja iespējas to realizācijai pilnā apjomā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja Rezervācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt Pakalpojumu tādā daudzumā, kādā Pārdevējs spēj to nodrošināt vai anulēt doto pozīciju rezervācijā vai kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par cita Pakalpojuma izvēli. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo Rezervāciju.

2.5. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamiem norēķināšanās veidiem (vairāk informācijas - 4 nodaļas noteikumi).

2.6. Pirms Rezervācijas noformēšanas Klientam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar Pakalpojuma detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot Rezervāciju, nav radušās šaubas par sniegtā Pakalpojuma apjomu un tā īpašībām.

2.7. Gadījumā, kad Pakalpojumu nav iespējams nodrošināt vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Rezervācijā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja, veicot Rezervāciju.

2.8. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, veicot Rezervāciju, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Rezervācijas norādītajiem nosacījumiem.

3. Pakalpojuma nodrošināšana

3.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt rezervēto pakalpojumu Pakalpojuma aprakstā minētajā dienā un laikā.

3.2. Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie Pakalpojuma sniegšanas termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Pakalpojuma sniegšanas kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

3.3. Klients apņemas izmantot rezervēto pakalpojumu, Pakalpojuma aprakstā minētajā dienā un laikā. Gadījumā, ja viņš pats nevar izmantot rezervēto pakalpojumu, bet kopumā Pakalpojums tiek nodrošināts, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas BOXIT par pakalpojuma nodrošināšanu.

3.4. Gadījumos, kad Klients saņemot Pakalpojumu, pamana, ka sniegtais Pakalpojums neatbilst veiktajai Rezervācijai, Klientam nekavējoties jāinformē BOXIT pārstāvji.

3.5. Gadījumos, kad Pakalpojums nav sniegts Klientam, dēļ tā ka Pakalpojuma aprakstā minētais pasākums tiek atcelts vai pārcelts, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātā pakalpojuma rezervāciju 1 mēneša laikā.

3.6. Pakalpojuma nodrošināšanas vieta un laiks tiek noradīts vietnē pie Pakalpojuma apraksta.

3.7. Pasūtījums tiek sniegts personai, kura spēj uzradīt veiktās Rezervācijas apstiprinājumu.

4. Pakalpojuma apmaksa

4.1. Pakalpojuma cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza Pakalpojuma cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Rezervāciju. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētā Rezervācija tiek uzskatīta par anulētu. Ja Rezervācija tika apmaksāta, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.

4.2. Klients norēķinās par izvēlēto preci ar vienu no BOXIT piedāvātajiem norēķināšanās veidiem: izmantojot PayPal, internetbankas "bank-link" pakalpojumu, pārskaitījumu vai ar kredītkarti.

4.3. Ja Klients izvēlas vienu no tiešsaistes maksājumu metodēm, tad viņš apņemas samaksāt par precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības celt pretenzijas par pārkāpumu attiecībā uz Pakalpojuma pieejamību, jo klienta izvēlētā Pakalpojuma rezervācija tiek veikta, tikai saņemot samaksu par izvēlēto pakalpojumu.

4.4. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Pakalpojumam un piedāvāt Klientam piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

5. Rezervācijas atteikšana

5.1. Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un anulēt interneta vietnē rezervēto pakalpojumu.

5.2. Klientam nav tiesību atteikties no rezervētā pakalpojuma, ja līdz pakalpojuma spiegšanas dienai ir atlikušas mazāk, kā 10 kalendārās dienas.

5.3. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no pakalpojuma rezervācijas veikt izmaiņas pakalpojuma rezervācijā un izvēlēties kādu analoģisku Pakalpojumu, ja vien līdz pakalpojuma nodrošināšanas diena nav atlikušas mazāk kā 10 kalendārās dienas.

5.4. Gadījumā, kad pakalpojuma rezervācija tiek mainīta, un tai ir cenu atšķirība, klientam ir jāpiemaksā cenu starpība. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.

5.5. Ja uz brīdi, kad Klients atsakās no rezervētā Pakalpojuma ar nolūku veikt analoģiska Pakalpojuma rezervāciju, Pārdevēja rīcībā nav analoģiska Pakalpojuma, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt rezervētā pakalpojuma vērtības atgriešanu.

5.6. Rezervētā Pakalpojuma apmaiņai vai atteikšanas gadījumā Klientam ir jāaizpilda speciāla forma, kura būs pieejama interneta mājaslapā www.box-it.lv sadaļā – „BUJ”, kurā būs jānorāda rezervētā Pakalpojuma apmaiņas vai atteikšanas iemesli, kāpēc tas tiek darīts.

5.7. Naudas līdzekļi tiek atgriezti pēc Klienta rakstiskā iesnieguma. Naudas līdzekļi tiks pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir vai atgriezta skaidrā naudā klientam ierodoties pie Pakalpojuma sniedzēja. Ja Klients izvēlas naudas līdzekļus saņemt uz norādītajiem rekvizītiem tas sedz izdevumus, kas saistīti ar naudas līdzekļu pārskaitīšanu.

6. Intelektuālais īpašums

6.1. Visas vietnē publicētās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoto zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

7. Garantijas un atbildība

7.1. Pārdevējs nenes atbildību par Klienta zaudējumu, kas radies nepareizi lietojot mantu glabātuvi.

7.2. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.

7.3. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.

8. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

8.1. Klienta informācijas sniegšana.
8.1.1. Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:
Vārds, Uzvārds;
Elektroniskā pasta adrese;

8.2. Klienta sniegtās informācijas izmantošana.
8.2.1. Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:
Savu saistību izpildei attiecībā pret Klientu;
Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
Klienta informēšanai par jauniem pakalpojumiem vai veiktajām akcijām.

8.3. Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
8.3.1. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
8.3.2. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
8.3.3. Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.
8.3.4. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.box-it.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.

8.4. Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

9. Citi noteikumi

9.1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

9.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski +37125906883 vai izmantojot e-pastu: info@box-it.lv vēršas Klientu apkalpošanas dienestā. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

9.3. Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktiem, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.

9.4. Līgums ir sastādīts un saziņa starp Klientu un BOXIT notiek latviešu valodā.